2017-08-10

(Türk / in Turkish) 2017 KPSS - A Grubu - İdare Hukuku - Metin KAYA

# You can also click the upper-left icon to select videos from the playlist.

source: İsem Yayıncılık      2016年8月23日
2017 KPSS - A Grubu - İdare Hukuku / Administrative Law

01) İdare Hukuku Tanıtım - İsem Yayıncılık l Metin KAYA (2017) 1:24
01) İdare Kavramı ve İdari Fonksiyon 34:47
02) İdare Hukuku Genel Özellikleri 41:45
03) İdareye Egemen Olan Anayasal İlkeler 43:51
04) Merkezden Yönetim - Yerinden Yönetim 34:57
05) Kamu Tüzel Kişiliği 40:29
06) İdarenin Genel Esasları - Konu Pekiştirme 22:49
07) Merkezi İdare -1 37:24
08) Merkezi İdare -2 45:04
09) Mahalli İdarelerin Genel Özellikleri  56:26
10) Mahalli İdarelerde Meclisler ve Encümenler -1 39:06
11) Mahalli İdarelerde Meclisler ve Encümenler -2 44:37
12) Büyükşehir Belediyeleri ve Köyler 36:24
13) Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları -1 40:57
14) Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları -2 41:09
15) İdari İşlemin Özellikleri 44:08
16) Bireysel İdari İşlemler 44:43
17) İdari İşlemin Unsurları - Yetki  49:16
18) İdari İşlemin Unsurları-Şekil-Sebep-Konu-Amaç 41:16
19) İdari İşlemin Sona Ermesi 45:42
20) İdari Sözleşmeler 45:44
21) İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri -1 40:17
22) İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri -2 31:24
23) İdarenin Yetkileri  41:09
24) İdarenin Mal Edinme Yetkisi  46:18
25) İdarenin Kolluk Yetkisi 38:59
26) Kamu Hizmeti & Kamu Malları  42:03
27) Kamu Görevlileri -1 41:36
28) Kamu Görevlileri -2 41:02
29) İdarenin Mali Sorumluluğu 34:47
30) İdari Yargının Genel Özellikleri 40:56
31) Danıştay -1 42:39
32) Danıştay -2 39:06
33) İdari Yargı Örgütleri 59:55
34) İptal Davaları -1 36:14
35) İptal Davaları -2 49:56
36) İptal Davaları - Yürütmeyi Durdurma 37:26
37) Tam Yargı Davaları 36:37
38) İdari Yargıda Davaların Açılması - Yürütülmesi 46:24
39) Kanun Yolları - İvedi Yargılama 41:40

No comments: