2017-08-10

(Türk / in Turkish) 2017 KPSS - A Grubu - Borçlar Hukuku

# You can also click the upper-left icon to select videos from the playlist.

source: İsem Yayıncılık     2017年1月26日
2017 KPSS - A Grubu - Borçlar Hukuku / Debt Law
www.isemkitap.com
KPSS A Grubu Borçlar Hukuku video ders notları çıktı

01) Borçlar Hukukuna Giriş - Edim Türleri - Ebru ÇORBACIOĞLU (2017) 45:20
02) Borç İlişkisi - Hukuki İşlem Türleri 37:08
03) Sözleşme, Yokluk, Butlan, İptal Halleri 44:12
04) Öneri, Kabul, Sözleşmenin Kurulması 42:54
05) Sözleşmelerde Şekil, Genel İşlem Koşulları 46:06
06) Haksız Fiilin Degerlendirilmesi, Hukuka Uygunluk 39:39
07) Kusursuz Sorumluluk Halleri 43:22
08) Kusursuz Sorumluluk Halleri,Haksız Fiilde Tazminat 42:48
09) Sebepsiz Zenginleşme, Müüteselsil Borçluluk 43:25
10) Müteselsil Borçluluk 36:50
11) Koşullar, Alacağın Devri 45:33
12) Borçların İfası 42:56
13) Borca Aykırılık Halleri, Temerrüd 36:52
14) Borçlunun Temerrüdü 44:54
15) Borcu Sona Erdiren Sebepler 42:18
16) Zaman Aşımını Durduran ve Kesen Sebepler 19:34

No comments: