2017-02-22

(בעברית / in Hebrew) אינפי 1מ'

# click the upper-left corner to select videos from the playlist

source: Technion    2015年10月12日

01 - הקדמה 1:03:39
02 - קבוצות של מספרים, הוכחות מתמטיות36:09
03 - ערך מוחלט, קטעים וסביבות, קבוצות חסומות54:30
04 - סופרמום ואינפימום47:51
05 - גבול של סדרה 58:02
06 - גבול של סדרה - המשך 39:53
07 - משפטי גבולות 52:57
08 - משפטי גבולות - המשך 49:34
09 - עוד משפטי גבולות 56:56
10 - עוד משפטי גבולות - המשך 40:41
11 - גבול במובן הרחב 59:02
12 - מבחני המנה והשורש, סדרות מונוטוניות 43:46
13 - סדרות מונוטוניות - המשך 57:33
14 - הלמה של קנטור, תתי סדרות 45:04
15 - גבולות חלקיים, משפט בולצאנו ויירשטראס 51:28
16 - מסקנות מבולצאנו ויירשטראס, גבול עליון ותחתון 55:28
17 - סדרות קושי 45:37
18 - כיסויים והלמה של היינה בורל 50:08
19 - העשרה - המספרים הממשיים 50:16
20 - העשרה - המספרים הממשיים - המשך 52:50
21 - חזקות ממשיות 50:03
22 - חזקות ממשיות - המשך 36:55
23 - טופולוגיה של הישר הממשי 56:30
24 - טופולוגיה של הישר הממשי - המשך 40:51
25 - העשרה - קבוצת קנטור 1:18:53
26 - פונקציות 54:46
27 - פונקציות - המשך 45:50
28 - גבול של פונקציה 45:48
29 - גבול של פונקציה - המשך 52:55
30 - משפטי גבולות 52:24
31 - משפטי גבולות - המשך 49:58
32 - גבולות חד צדדיים 1:07:13
33 - גבולות במובן הרחב, תנאי קושי 37:41
34 - רציפות 1:05:25
35 - משפט ערך הביניים 36:09
36 - משפט ויירשטראס 56:19
37 - רציפות במידה שווה 43:37
38 - הנגזרת 52:46
39 - כללי גזירה 43:33
40 - כלל השרשרת 53:14
41 - נגזרת של פונקציה הפוכה 43:55
42 - משפטי גזירות 55:49
43 - משפטי גזירות - המשך 44:14
44 - משפט דרבו 54:08
45 - נגזרת חסומה ורציפות במ"ש 45:03
46 - כלל לופיטל 54:33
47 - כלל לופיטל - המשך 44:04
48 - משפט טיילור 1:00:57
49 - משפט טיילור - המשך 42:38
50 - שימושים של משפט טיילור 49:27
51 - השארית במשפט טיילור 48:41
52 - העשרה - עוד על השארית ויחידות פולינום טיילור 44:44
53 - מיון נקודות חשודות כקיצון 49:26
54 - קמירות, קעירות ונקודות פיתול 44:12
55 - אסימפטוטות וחקירת פונקציה מלאה 41:09
56 - למת המיתרים ומשפטי קמירות 59:07

No comments: