2017-02-14

(בעברית / in Hebrew) מבוא למדעי המחשב (Introduction to Computer Science)

# playlist of the 28 videos (click the upper-left icon of the video)

source: Technion    2013年3月6日
מבוא למדעי המחשב
מרצה:פרופ/ח ראובן בר-יהודה
מס' קורס: 234111
פקולטה: מדעי המחשב

No comments: