2017-02-14

(בעברית / in Hebrew) מבוא למחשב - שפת סי (Introduction to Computer - C language)

# playlist of the 27 videos (click the upper-left icon of the video)

source: Technion    2013年3月10日
מבוא למחשב - שפת סי
מרצה: פרופ/ח ראובן בר-יהודה
מס' קורס: 234112
פקולטה: מדעי המחשב

No comments: