2017-08-08

(Türk / in Turkish) 2017 KPSS - A Grubu - Muhasebe / Accounting

# You can also click the upper-left icon to select videos from the playlist.

source: İsem Yayıncılık     2016年9月2日

01) Muhasebenin Tanıtım Özellikleri ve Mali Tablolar-Fatih DALKIRAN (2017) 35:48
02) Muhasebenin Temel Kavramları - Fatih DALKIRAN (2017) 42:39
03) Değerleme, Muhasebe Süreci, Hesap İşleyişi - Fatih DALKIRAN (2017) 47:41
04) Hazır Değerler -1- Fatih DALKIRAN (2017) 41:45
05) Hazır Değerler -2- Fatih DALKIRAN (2017) 55:44
06) Menkul Kıymetler -1- Fatih DALKIRAN (2017) 32:40
07) Menkul Kıymetler -2- Fatih DALKIRAN (2017) 34:21
08) Ticari Alacaklar - Fatih DALKIRAN (2017) 44:50
09) Diğer Alacaklar - Fatih DALKIRAN (2017) 19:20
10) Stoklar -1- Fatih DALKIRAN (2017) 57:13
11) Stoklar -2- Fatih DALKIRAN (2017) 31:49
12) G. Aylara Ait Gid. - D. Dönen Varlıklar - Fatih DALKIRAN (2017) 30:54
13) Duran Varlıklar - Fatih DALKIRAN (2017) 27:30
14) Maddi Duran Varlıklar - Fatih DALKIRAN (2017) 59:13
15) Maddi Olmayan Duran Varlıklar - Fatih DALKIRAN (2017) 24:52
16) Kısa Vadeli Yabancı Kaynak ( Mali Borç ) Fatih DALKIRAN (2017) 21:50
17) Ticari Borçlar - Fatih DALKIRAN (2017) 44:02
18) Alınan Avanslar - Ödenecek Vergi ve Yükümlülükleri - Fatih DALKIRAN (2017) 40:39
19) Borç ve Gider Karşılıkları-Gelecek Aylara Ait Gelirler-Fatih DALKIRAN (2017) 44:04
20) Özkaynaklar - Fatih DALKIRAN (2017) 27:51
21) Maliyet Muhasebesi, Satışların Maliyeti Tablosu - Fatih DALKIRAN (2017) 38:04
22) Maliyet Hesapları, İlk Madde Malzeme - Fatih DALKIRAN (2017) 39:42
23) Fifo, Lifo, Ortalama Maliyet - Fatih DALKIRAN (2017) 37:39
24) İşçilik Maliyetleri - Fatih DALKIRAN (2017) 35:26
25) Genel Üretim Giderleri ve Kayıtlar - Fatih DALKIRAN (2017) 38:02
26) Başabaş Noktaları - Fatih DALKIRAN (2017) 32:40
27) 1. Dağıtım ve Safha Maliyet Sistemi - Fatih DALKIRAN (2017) 35:26
28) Sipariş Maliyet - Standart Maliyet Sistemi - Fatih DALKIRAN (2017) 33:02
29) Bileşik Maliyet - Üretim Kaybı - Bütçe - Fatih DALKIRAN (2017) 27:06
30) Analiz Türleri ve Teknikleri - Fatih DALKIRAN (2017) 33:48
31) Mali Analiz Teknikleri -2- Fatih DALKIRAN (2017) 35:36
32) Oran Analizi - Fatih DALKIRAN (2017) 33:47
33) Oran Analizi -2- Fatih DALKIRAN (2017) 32:00

No comments: