2017-04-21

(בעברית / in Hebrew) תכנון וגילוי רציונלי של תרופות (Planning and rational drug discovery)

# click the upper-left icon to select videos from the playlist

source: Hebrew University of Jerusalem     2014年2月22日
אבני פינה - תכנון וגילוי רציונלי של תרופות
"תכנון וגילוי רציונלי של תרופות"
פרופ' עמירם גולדבלום
תוכנית "אבני פינה"
קישור לסילבוס של הקורס - http://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/64200/1/2014/

No comments: