2017-04-21

(בעברית / in Hebrew) "ירושלים ויהודה תחת שלטון אשור, בבל ופרס" ("Jerusalem and Judea under the rule of Assyria, Babylon and Persia")

# click the upper-left icon to select videos from the playlist

source: TAUVOD    2013年10月30日
"ירושלים ויהודה תחת שלטון אשור, בבל ופרס" - סדרת הרצאות בחסות הרקטור, חורף 2013 ("Jerusalem and Judea under the rule of Assyria, Babylon and Persia")
מרצה: פרופ' עודד ליפשיץ
"ירושלים ויהודה תחת שלטון אשור, בבל ופרס",
צהריי יום ד' - סדרת הרצאות בחסות הרקטור,
אוניברסיטת תל אביב,
23.10.13

היסטוריה, מקרא ומה שקרה: ראשיתן של ממלכות ישראל ויהודה 1:28:29
עלייתה של האימפריה האשורית וחורבנה של ממלכת ישראל 1:29:04
יהודה תחת שלטון אשור, והצלתה המופלאה של ירושלים במסע סנחריב 1:30:01
תקופת "השלום האשורי" 1:29:53
"עידן האימפריות": יהודה הקטנה בין אשור, מצרים ובבל 1:31:53
המאבק הבבלי-מצרי והשתלטותה של בבל על "ארץ חתי" 1:28:31
ירושלים תחת שלטון בבל וגלות יהויכין 1:30:40
דברי ימי החורבן: קץ הבית הראשון 1:30:50
מיתוס הארץ הריקה 1:31:38
מיתוס השיבה ההמונית ליהודה ועלייתו של כורש 1:30:05
יהודה תחת שלטון פרס: ארכיאולוגיה, מקרא ומציאות היסטורית 1:29:36
יהודה תחת שלטון פרס (המשך): ארכיאולוגיה, מקרא ומציאות היסטורית 1:30:09

No comments: