2017-04-28

(בעברית / in Hebrew) מבוא לאקונומטריקה, ד״ר רועי ששון ( Introduction to Econometrics, Dr. Roy Sasson)

# click the upper-left icon to select videos from the playlist

source: TAUVOD      2016年11月3日

מבוא לאקונומטריקה, ד״ר רועי ששון
TAUVOD
25 部影片
觀看次數:4,457
上次更新日期:2017年1月29日

מבוא לאקונומטריקה, ד״ר רועי ששון, הרצאה 1 - דאטה ואקונומטריקה בעולם העיסקי 1:20:31
מבוא לאקונומטריקה, ד״ר רועי ששון, הרצאה 2 - חזרה על סטטיסטיקה לכלכלנים (חלק א) 1:24:20
מבוא לאקונומטריקה, ד״ר רועי ששון, הרצאה 3 - חזרה על סטטיסטיקה לכלכלנים (חלק ב) 1:30:41
מבוא לאקונומטריקה, ד״ר רועי ששון, הרצאה 4 - מודל הרגרסיה של האוכלוסיה - משתנה מסביר יחיד 1:20:13
מבוא לאקונומטריקה, ד״ר רועי ששון, הרצאה 5 - ההנחות הקלאסיות ואמידה באמצעות OLS 1:32:22
מבוא לאקונומטריקה, ד״ר רועי ששון, הרצאה 6 - אמידת ריבועים פחותים באמצעות תוכנת Stata 1:22:28
מבוא לאקונומטריקה, ד״ר רועי ששון, הרצאה 7 - תכונות אומדי הריבועים הפחותים - חוסר הטייה 1:31:24
מבוא לאקונומטריקה, ד״ר רועי ששון, הרצאה 8 - האומד לשונות האומדים ב-Stata 1:22:13
מבוא לאקונומטריקה, ד״ר רועי ששון, הרצאה 9 - רווח בר סמך ומבחני טי סטטיסטי 1:22:12
מבוא לאקונומטריקה, ד״ר רועי ששון, הרצאה 10 - תחזיות ומדד טיב ההתאמה 1:27:30
מבוא לאקונומטריקה, ד״ר רועי ששון, הרצאה 11 - טרנספורמציות למשתנים ומבוא לרגרסיה מרובת משתנים 1:26:14
מבוא לאקונומטריקה, ד״ר רועי ששון, הרצאה 12 - אומדי הריבועים הפחותים עם שני משתנים מסבירים 1:25:07
מבוא לאקונומטריקה, ד״ר רועי ששון, הרצאה 13- רגרסיה מרובת משתנים 1:22:26
מבוא לאקונומטריקה, ד״ר רועי ששון, הרצאה 14 - השמטת משתנים ומודל מוטעה 1:08:33
מבוא לאקונומטריקה, ד״ר רועי ששון, הרצאה 15 - מבחני השערות מורכבות - מבחני F 1:21:05
מבוא לאקונומטריקה - ד״ר רועי ששון - הרצאה 16: משתני דמי (חלק א) 1:24:02
מבוא לאקונומטריקה - ד״ר רועי ששון - הרצאה 17: משתני דמי (חלק ב) 1:20:50
מבוא לאקונומטריקה - ד״ר רועי ששון - הרצאה 18: שונות שונה 1:55:26
מבוא לאקונומטריקה - ד״ר רועי ששון - הרצאה 19: משתנה עזר 1:29:10
מבוא לאקונומטריקה - ד״ר רועי ששון - הרצאה 20: משתני עזר ומשוואות סימולטניות 1:26:21
מבוא לאקונומטריקה - ד״ר רועי ששון - הרצאת בונוס: דגשים לכתיבת עבודה מסכמת טובה באקונומטריקה 26:16
מבוא לאקונומטריקה - ד״ר רועי ששון - הרצאה 21: מתאם סדרתי בהפרעה האקראית 1:11:03
מבוא לאקונומטריקה - ד״ר רועי ששון - הרצאה 22: מתאם סדרתי בהפרעה האקראית - חלק ב 1:13:13
מבוא לאקונומטריקה - ד״ר רועי ששון - הרצאה 23: Fixed Effects 1:22:11
ד״ר רועי ששון - טיפים לניתוח נתונים בעולם העסקי והכלכלי 44:34

No comments: