2017-04-18

(בעברית / in Hebrew) היסטוריה ושינויי אקלים (History and climate change)

# click the upper-left icon to select videos from the playlist

source: Hebrew University of Jerusalem     2013年3月3日
היסטוריה ושינויי אקלים
תוכנית "אבני פינה"
פרופ' רוני אלנבלום
תיאור הקורס:
הקורס יעסוק בהשפעת שינויי האקלים על ההיסטוריה. חלקו הראשון יוקדש לתורות דטרמיניסטיות שהיו מקובלות בעבר ונדחו, להבדלי ההשקפה בין מדעי הטבע והמדעים ההיסטוריים והארכיאולוגיים בעניין חשיבות האקלים בהיסטוריה. בהמשך ננתח את "תקופת החום הימי ביניימית" תקופה ששינויי האקלים שהתרחשו בה ותהליכי הדומינו שבאו בעקבותיהם תועדו בצורה מקיפה הן בתעודות ההיסטורית והן בממצאים הארכאולוגיים התומכים בצורה חד משמעית בעדויות העולות מן העדויות ההיסטוריות. נבחן שאלות כמו טווח ההשפעה של שינוי אקלימי, דרכי ההשפעה של האקלים, משך השינוי ואופיו. הממצאים ייבדקו באירוע אקלימי היסטורי אחר, זה שהתרחש בתקופת המעבר בין הברונזה המאוחרת לתקופת הברזל. גם שם נבחן את טווח ההשפעה של שינויי האקלים, ננתח את התפתחותם ואת תוצאותיהם העולות מן הממצאים הארכאולוגיים.

אבני פינה תשע"ג | "היסטוריה ושינויי אקלים" | שיעור מס' 1
אבני פינה תשע"ג | "היסטוריה ושינויי אקלים" | שיעור מס' 2
היסטוריה ושינויי אקלים - 03 130313ToBeEdited 1:30:17
היסטוריה ושינויי אקלים - 04 100413
היסטוריה ושינויי אקלים - 05 170413
היסטוריה ושינויי אקלים - 06 240413
היסטוריה ושינויי אקלים - 07 010513
היסטוריה ושינוי אקלים 08 220513
היסטוריה ושינוי אקלים 9 290513
היסטוריה ושינויי אקלים 10 050613
היסטוריה ושינויי אקלים 11 120613
היסטוריה ושינוי אקלים 12 190613

No comments: