2017-04-18

(בעברית / in Hebrew) אומנות והיסטוריה (Art and History) [2014] at Tel Aviv University

# click the upper-left icon to select videos from the playlist 

source: TAUVOD    2014年10月29日
אומנות והיסטוריה
מרצה: פרופ' משה צוקרמן - הפקולטה למדעי הרוח, בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ, והמכון להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן.
צהרי יום ד' - סדרת הרצאות בחסות הרקטור,
אוניברסיטת תל אביב
סמסטר א' תשע"ה, 2014

היחס בין אמנות והיסטוריה 1:27:17
מרצה: פרופ' משה צוקרמן - הפקולטה למדעי הרוח, בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ, והמכון להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן.
צהרי יום ד' - סדרת הרצאות בחסות הרקטור,
אוניברסיטת תל אביב,
29.10.14
נפוליאון ברוסיה: הספרות והמוסיקה 1:37:22
מוסורגסקי, "בוריס גודונוב": היסטוריה, מיתוס ואמנות 1:29:25
אליזבת הראשונה בקולנוע: חידת "המלכה הבתולה" 1:30:09
"1900" של ברטולוצ'י: מאבקים אידיאולוגיים 1:31:01
תומאס מאן, "דוקטור פאוסטוס": מוסיקה ופוליטיקה 1:27:58
מלחמת העולם הראשונה: האמנות הפלסטית 1:35:53
גויה - בין המשטר הישן למודרנה 1:32:24
השתקפות המהפכה הצרפתית באמנות 1:32:57
סרגיי אייזנשטיין ולני ריפנשטאל: אמנות מגוייסת 1:34:30
ואגנר, "המייסטרזינגר מנירנברג": האופרה וההיסטוריה 1:38:08
השואה באמנות 1:32:38

No comments: