2017-03-01

אבני פינה - סוגיות במחשבה המדינית (MAJOR CONCEPTS OF POLITICAL THEORY by Moshe Halbertal) (בעברית / in Hebrew)

# playlist of the 12 videos (click the upper-left icon of the video)

source: Hebrew University of Jerusalem    2009年10月27日
תכנית אבני פינה
נעסוק בארבע סוגיות מרכזיות של המחשבה הפוליטית: מהו השלטון האידיאלי (אפלטו ואריסטו), מהי הלגיטימציה לריבון וגבולות הריבונות (הובס ולוק), כיצד מחלקים משאבים (מרקס, רולס, נוזיק וולצר), וליברליזם, לאומיות ופוליטיקה של זהויות (טיילור, סנדל, פוקו ועוד).
MAJOR CONCEPTS OF POLITICAL THEORY
Prof. Moshe Halbertal

No comments: