2017-03-21

(בעברית / in Hebrew) מבוא להיסטוריה עולמית (Introduction to World History) 2011

# playlist of the 26 videos (click the upper-left icon of the video) 

source: Hebrew University of Jerusalem    2011年2月14日
ד"ר יובל הררי
תוכנית אבני פינה
נסקור את התהליכים המרכזיים של ההיסטוריה האנושית מאז הופעתו של האדם ועד היום. מטרתנו להכיר לסטודנטים את תהליכי המפתח ונקודות המפנה העיקריות של ההיסטוריה, ובמקביל לעמוד על הקשרים בין ההיסטוריה האנושית לבין הביולוגיה של האדם והמערכת האקולוגית הגלובאלית.

No comments: