2017-02-23

(בעברית / in Hebrew) מבוא לתורת החבורות (Introduction to Group Theory)

# playlist of the 27 videos (click the upper-left icon of the video)

source: Technion     2013年1月24日
מבוא לתורת החבורות
מרצה: פרופ' דוד צילג ז"ל
מס' קורס 104172
פקולטה: מתמטיקה

No comments: