2017-08-25

(Türk / in Turkish) Can Köni 2017 Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Özel Eğitim Dersi Konu Anlatım Videoları

# You can also click the upper-left icon to select videos from the playlist.

source: Benim Hocam      2016年12月3日
Türkiye’nin Hocaları Sizin yanınızda …
Kitap Satışımız İçin;
http://www.benimhocamyayinevi.com https://www.facebook.com/benimhocamya...
https://www.instagram.com/benimhocam/

Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Özel Eğitim Dersi Tanıtım Videosu1:21
1) Öğrenci Kişilik Hizmetleri - Rehberlik ve Özel Eğitim Dersi 31:56
2) Rehberlik Nedir ve Rehberlik İlkeleri - Rehberlik ve Özel Eğitim Dersi 41:24
3) Maslow' un İhtiyaç Hiyerarşisi ve Kendini Gerçekleştirme Kavramı-Reh. ve Öz.Eğt. 32:25
4) Kendini Gerçekleştiren Bireylerin Özellikleri 31:38
5) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Arasındaki Farklar ve Etik İlkeler 33:07
6) Rehberlik Modelleri ve Gelişimsel Rehberlik 39:50
7) Kurumlarına Göre Rehberlik Türleri 22:03
8) İşlevlerine Göre Rehberlik45:14
9) Birey Sayısına Göre Rehberlik 25:12
10) Öğretim Kademelerine Göre Rehberlik - Reh. ve Öz.Eğt. 39:02
11) Problem Alanlarına Göre Rehberlik - Reh. ve Öz.Eğt. 28:52
12) Mesleki Rehberlik İle İlgili Bazı Kavramlar - Reh. ve Öz.Eğt. 27:51
13) Mesleki Gelişim Kuralları -I- Reh. ve Öz.Eğt. 38:57
14) Mesleki Gelişim Kuralları -II- Reh. ve Öz.Eğt18:47
15) RehberlikHizmetleri -I- Reh. ve Öz.Eğt. 34:25
16) Rehberlik Hizmetleri -II- Reh. ve Öz.Eğt. 33:29
17) Rehberlik Hizmetleri -III- Reh. ve Öz.Eğt.53:50
18) Rehberlik Hizmetleri -IV- Dolaylı Sunulan Hizmetler - Reh. ve Öz.Eğt. 32:04
19) Bireyi Tanıma Teknikleri - Test Teknikleri1- Reh. ve Öz.Eğt. 32:56
20) Bireyi Tanıma Teknikleri- II - Gözleme Dayalı Teknikler - Reh. ve Öz.Eğt. 47:09
21) Kendini Anlatmaya Dayalı Teknikleri - Reh. ve Öz.Eğt. 44:24
22) Sosyometrik Teknikler - Sosyometri -I- Reh. ve Öz.Eğt. 28:03
23) Sosyometrik Teknikler - Sosyometri -II- Reh. ve Öz.Eğt. 22:13
24) Etkileşime Dayalı Teknikler ve Diğer Teknikler- Reh. ve Öz.Eğt. 30:37
25) Rehberlikte İletişim -I- Reh. ve Öz.Eğt. 31:51
26) Rehberlikte İletişim -II- Reh. ve Öz.Eğt. 39:48
27) Rehberlikte Örgüt ve Personel- Reh. ve Öz.Eğt. 36:43
28) Özel Eğitim - Reh. ve Öz.Eğt. 39:58
Benim Hocam Sözel Mantık Konu Kitabı Tanıtımı - Mantığın Kapısı - Kenan Bozkurt - (2017 11:25

No comments: