2017-07-15

(בעברית / in Hebrew) כנס אביר השישי (Hebrew University of Jerusalem)

# You can also click the upper-left icon to select videos from the playlist.

source: Hebrew University of Jerusalem 2017年1月23日

כנס אביר השישי האסלאם הפוליטי בפתחה של המאה ה-21 | מושב ראשון 2:28:46
כנס אביר השישי: האסלאם הפוליטי בפתחה של המאה ה-21- דילמות ישנות, מגמות חדשות
האוניברסיטה העברית, יחד עם הפקולטה למדעי הרוח, המכון ללימודי אסיה ואפריקה, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, בחסות הקרן ע"ש רות ומרדכי אביר
לתכנית הכנס: https://goo.gl/Yz0FyM
כנס אביר השישי האסלאם הפוליטי בפתחה של המאה ה-21 | מושב שני 2:19:58
כנס אביר השישי האסלאם הפוליטי בפתחה של המאה ה-21 | מושב שלישי 1:18:03
כנס אביר השישי האסלאם הפוליטי בפתחה של המאה ה-21 | מושב רביעי 1:56:55
כנס אביר השישי האסלאם הפוליטי בפתחה של המאה ה-21 | מושב חמישי 1:13:29

No comments: