2017-07-15

(בעברית / in Hebrew) Analytical Mechanics (2016-17) by Barak Kol / The Hebrew University of Jerusalem

# playlist of the 41 videos (click the video's upper-left icon)

source: הפקולטה למדעי הטבע בעברית 2017年6月13日
המרצה: פרופסור ברק קול, מכון רקח לפיזיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים
Analytical Mechanics (in Hebrew), Professor Barak Kol, The Racah Institute of Physics, The Hebrew University of Jerusalem 2016-7

No comments: