2017-04-19

(בעברית / in Hebrew) פריז ולונדון- ביוגרפיות של ערים

# click the upper-left icon to select videos from the playlist

source: TAUVOD      2012年3月14日
פריז ולונדון- ביוגרפיות של ערים (Paris and London - Biographies of Cities-First, a bit of Paris and biographies of cities)
מרצה: פרופ' בילי מלמן, הפקולטה למדעי הרוח, בית הספר להיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב
"פריז ולונדון- ביוגרפיות של ערים בשנים 1800-2012"
סדרת הרצאות שנערכה במסגרת "צהרי יום ד'" - הרצאות בחסות הרקטור,
אוניברסיטת תל אביב

מעל גגות פריז, מעל גגות לונדון: מבט מלמעלה על שתי ערים 1:27:40
המהפכה שהיתה והמהפכה שלא היתה: פריז ולונדון 1:28:10
פריז ולונדון- ההיסטוריה של הביוב: לכלוך, חולי ומודרניות 1:26:11
הון, עבודה ופוליטיקה בפריז ובלונדון של המאה ה-19 1:28:09
העיר כתערוכה - מהקריסטאל פאלאס ועד לתערוכות המאה ה-20 1:29:59
פריז ולונדון ב"חנויות הגדולות" - הולדת תרבות הצרכנות 1:26:28
הקומונה: מלחמה, כיבוש וסוציאליזם בפריס - 1870 1:29:02
קאן קאן ומיוזיק הול: תרבות המונים ופוליטיקה 1:27:54
המלחמה הגדולה (1918-1914) והעורף בלונדון ופריס 1:30:27
"השנים המשוגעות" - מודרניות בין שתי מלחמות עולם 1:28:14
הבליץ והכיבוש - לונדון ופריס במלחמה טוטאלית 1:31:03
בירות אירופה החדשה: סוציאל דמוקרטיה ושפע 1:27:53
לונדון ופריס בסוף המאה ה-20 ובראשית המאה ה-21 1:28:43

No comments: