2017-04-19

(בעברית / in Hebrew) נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים ("Nathan Alterman: Writing and Life")

# click the upper-left icon to select videos from the playlist

source: TAUVOD    2011年11月6日
נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים
מרצה: פרופ' דן לאור
סדרת הרצאות בחסות הרקטור,
נערך באוניברסיטת תל אביב,
2.11.11-1.2.12

נתן אלתרמן: סיפור חיים 1:27:04
מ"אל תתנו להם רובים" עד "זמר הפלוגות" 1:27:10
עוד חוזר הניגון: פגישה עם "כוכבים בחוץ" 1:26:29
האם המוזות אכן שותקות? שירה במלחמה 1:30:46
הדילמה של "שתי הדרכים" 1:32:27
"מגש הכסף": הרקע, השיר ההתקבלות 1:22:25
ביטחון, מוסר ומשפט: פרשת כפר קאסם 1:29:06
בין המשורר למדינאי: נתן אלתרמן ודוד בן-גוריון 1:30:49
אנו אוהבים אותך מולדת (שירים ופזמונות) 1:28:03
במבואי "עיר היונה": כתיבתו של אפוס לאומי 1:30:18
על מחזאות ותיאטרון 1:29:23
"שיר משמר" מול "שיר הנשמרת": האב, הבת ורוח השירה 1:30:29
המשורר כמנהיג: ארץ-ישראל השלמה 1:31:02

No comments: