2017-04-19

(בעברית / in Hebrew) "מהי מתמטיקה("What is Mathematics)

# playlist of the 13 videos (click the upper-left icon of the video) 

source: Hebrew University of Jerusalem    2013年3月6日 
"מהי מתמטיקה-היכרות באמצעות דוגמאות"
תוכנית "אבני פינה
ד"ר יונתן ברויאר
תיאור הקורס:
הקורס יטפל באופן המובן לקהל רחב של לא-מתמטיקאים בכמה רעיונות עליהם מבוססת המתמטיקה מאז ימי היוונים והמצרים הקדמונים. נעסוק בנושאים כגון: המספרים השלמים ותכונותיהם הבסיסיות, האם אפשר להגדיר במדוייק מהם המספרים השלמים ...3,2,1, מהי הוכחה מתמטית, מהו מספר אינסופי כיצד כעך וכוס קפה יכולים להיות זהים באם ואשר שני קוים ישרים נחתכים רק בנקודה אחת. ועוד. הידע המתמטי הנדרש לקורס הוא מינימלי, אך על התלמידים להיות נכונים להתמודדות עם רעיונות מופשטים.

What is mathematics- Introduction through example
The course will deal and combine the following topics:
Numbers: irrational numbers, imaginary numbers, different representations of numbers, prime numbers and their properties.
Shapes: Geometry from two dimensions to many dimensions.
Infinity: The concept of infinity. The paradox of motion. How to add up infinitly many numbers.
Riddles: Mathematical puzzles and riddles.
Models: Mathematical models as the gate to science.
Probability: The mathematics of luck.
Games: mathematical games and the theory of games. Mathematics in social sciences.

No comments: