2017-04-20

(בעברית / in Hebrew) הרנסנס של השטן: מיעוטים נרדפים באירופה בראשית העת החדשה (Renaissance of the devil: persecuted minorities in Europe in the early modern period)

# click the upper-left icon to select videos from the playlist

source: TAUVOD     2014年2月23日
הרנסנס של השטן: מיעוטים נרדפים באירופה בראשית העת החדשה (Renaissance of the devil: persecuted minorities in Europe in the early modern period)
מרצה: פרופ' מירי אליאב-פלדון, הפקולטה למדעי הרוח, החוג להיסטוריה כללית
סדרת הרקטור - סדרת הרצאות באוניברסיטת תל אביב,
סימסטר ב' 2014

צמיחתה של חברה רודפת בשלהי ימי-הביניים 1:24:40
התנגשות ציוויליזציות? הפחד מפני האיום המוסלמי 1:25:16
גורלם המר של מוסלמים ומוריסקוס בספרד 1:27:19
יהודים בחצי-האי האיברי, 1497-1391 1:26:23
כוונות סותרות: אחידות דתית או אחידות אתנית  1:27:31
יהודים באירופה כמיעוט נסבל (בקושי) 1:27:54
זרים מסתוריים: בואם של הצוענים 1:23:36
נוצרים רודפים נוצרים: קתולים, פרוטסטנטים ואחרים 1:28:01
קנאות ופשרה: נאמנות לאל או טובת המדינה 1:27:35
אויב מדומיין: צייד המכשפות 1:23:01
סוטים מכל המינים 1:27:22
בין קידוש השם להתחזות: תגובות הנרדפים 1:27:50
שורשי הגזענות וניצני הסובלנות 1:21:49

No comments: