2017-04-20

(בעברית / in Hebrew) ישראל הקדום: ארכיאולוגיה ומקרא (Ancient Israel: Archaeology and the Bible)

# click the upper-left icon to select videos from the playlist  

source: TAUVOD     2010年9月12日
ישראל הקדום: ארכיאולוגיה ומקרא
סדרת הרצאות בנושא "ישראל הקדום: ארכיאולוגיה, מקרא ומה שקרה"
נערך במסגרת "סדרת הרקטור",
אוניברסיטת תל אביב
אוקטובר 2006- ינואר 2007

ארכיאולוגיה ומקרא: מבט מן המרכז 1:30:25
ראשית האומה: החיפוש אחר האבות 1:30:25
יציאת מצרים: והווה 1:32:57
"ויריעו העם תרועה גדולה ותיפול החומה תחתיה" 1:31:31
ראשית ישראל... בכנען 1:36:50
ממלכת הזוהר 1:32:56
'החברים הרעים': ממלכה ישראלית גדולה ראשונה 1:29:39
ממלכת הצפון בשיאה ובחורבנה 1:32:49
ירושלים ויהודה בראשית צמיחתן 1:26:37
מקדש ושושלת: יהודה באחרית המאה השמינית לפנה"ס 1:29:04
עידן הגלובליזציה: התאוששותה של יהודה תחת חסות אשור 1:26:28
חיבור ההיסטוריה: יהודה בסוף המאה השביעית לפנה"ס 1:31:38
חורבן, גלות ותקומה: התקופה הפרסית 1:32:31

No comments: