2017-04-20

(בעברית / in Hebrew) מניוטון עד אינשטיין (From Newton to Einstein)

# playlist of the 13 videos (click the upper-left icon of the video) 

source: Hebrew University of Jerusalem    2013年2月28日
מאתיים וחמישים שנה של פיסיקה קלאסית: מניוטון עד אינשטיין
תוכנית "אבני פינה"
פרופ' חנוך גוטפרוינד
תיאור הקורס:
הקורס יעסוק במושגים בסיסיים של המכניקה (כמו מסה ותנועה, כוח ואנרגיה, חוקי ניוטון,תורת הכבידה...), של חשמל ומגנטיות (כמו שדות אלקטרומגנטיים, קרינה אלקטרומגנטית, מהות האור, ...) ושל התרמודינאמיקה (טמפרטורה, חום ואנטרופיה, חוקי התרמודינמיקה, תורת הגזים הקינטית, מושגים במכניקה סטטיסטית....). הקורס יהווה מסע היסטורי של רעיונות, תפישות עולם וויכוחים גדולים. הוא יבהיר את הקשיים והסתירות של הפיסיקה הקלאסית בשלהי המאה התשע-עשרה וראשית המאה העשרים. הפרק האחרון יראה כיצד איינשטיין יישב את כל הקשיים והסתירות האלה והניח את היסודות לפיסיקה המודרנית.

No comments: