2017-04-25

(בעברית / in Hebrew) פתרון "מדינה אחת לשני עמים" - הייתכן או מקסם שווא? ("one state for two peoples" - is it possible or mirage)

# click the upper-left icon to select videos from the playlsit

source: TAUVOD      2016年4月17日
דברים לזכרו ופועלו של ד"ר רון פונדק ז"ל:
נציג/ת המשפחה - ארם פונדק, בנו של ד"ר רון פונדק ז"ל
גב' יעל פתיר, מנהלת J Streetבישראל
פתרון "מדינה אחת לשני עמים" - הייתכן או מקסם שווא?
אירוע שנתי לזכרו של ד"ר רון פונדק ז"ל
מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום
פורום ארגוני השלום
אוניברסיטת תל אביב
14/4/16

דברי ברכה 21:43 פרופ' מוטי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ, אוניברסיטת תל-אביב
מר יובל רחמים, יו"ר פורום ארגוני השלום
"מדינה אחת לשני עמים": מהלכה למעשה, דברי פרופ' אסעד גאנם 30:56
"מדינה אחת לשני עמים": מהלכה למעשה, דברי דן בבלי 13:25
דברי אליאס זנאנירי על רון פונדק ז"ל 6:13
הרהורים על פקק ועל לוע הר געש: הפתרון הנכון לסכסוך הישראלי-פלסטיני 23:04
כיצד תופסים ומקבלים הפלסטינים את רעיון המדינה האחת 29:31
מי מפחד מקונפדרציה? הדרך השלישית בין שתי מדינות ומדינה אחת 15:21
תמונת מצב כלכלית-חברתית 22:08
"מדינה אחת לשני עמים"- האם פתרון בר קיימא?מגיב: פרופ' אסעד גאנם 13:10
"מדינה אחת לשני עמים"- האם פתרון בר קיימא?מגיב: מר דן בבלי 4:12
"מדינה אחת לשני עמים"- האם פתרון בר קיימא?מגיב: מר אליאס זנאנירי  13:20

No comments: