2017-04-25

(בעברית / in Hebrew) האסלאם והמערב: מפגש או התנגשות ציוויליזציות? (Islam and the West: A meeting or clash of civilizations?)

# click the upper-left icon to select videos from the playlist

source: TAUVOD      2016年3月3日
האסלאם והמערב: מפגש או התנגשות ציוויליזציות?
סדרת הרצאות בחסות הרקטור
פרופ' אוריה שביט: "האסלאם והמערב: מפגש או התנגשות ציוויליזציות?"

האסלאם והמערב בהיסטוריה: מבוא 1:26:23 דברי פתיחה: פרופ' ירון עוז, רקטור האוניברסיטה
מרצה: פרופ' אוריה שביט - הפקולטה למדעי הרוח
משבר הדמוקרטיה בחברות הערביות 1:27:38
מדע ואמונה בעולם האסלאם: הילכו שניים יחדיו? 1:24:56
ישראל והציונות כמודל לחיקוי בהגות ערבית 1:29:28
השורשים האידיאולוגיים של אל־קאעידה ושל דאע"ש 1:26:58
קץ ההיסטוריה או התנגשות הציוויליזציות? המבחן האמפירי 1:25:55
הגירה וגלובליזציה אל מול משבר הפליטים באירופה 1:20:04
המיעוט המוסלמי באירופה בין השתלבות להתבדלות 1:28:30
האם מותר לנשים לנהוג? על פולמוסים הלכתיים בני זמננו 1:29:35
האם מותר לברך נוצרי בחגו? על משפט ההלכה של המוסלמים באירופה 1:30:14
אינטרנט, צלחות לוויין וסוכני שינוי אחרים 1:29:24
מלורנס איש ערב ועד רודף העפיפונים: אוריינטליזם בקולנוע האמריקאי 1:15:25

No comments: