2017-04-25

(בעברית / in Hebrew) צועני אירופה והמוסר הכפול של קבלה והדרה (European Gypsy and double standards of acceptance and exclusion)

# click the upper-left icon to select videos from the playlist

source: Hebrew University of Jerusalem    2014年11月6日
אבני פינה - צועני אירופה והמ(ו)סר הכפול של קבלה והדרה
Hebrew University of Jerusalem
ד"ר קאתלין כץ
מספר קורס 3471
תשע"ה, סמסטר א'

No comments: