2017-04-05

(בעברית / in Hebrew) תורת המשחקים - פרופ' ישראל אומן (Game Theory - Prof. Robert Aumann)

# playlist of the 16 videos (click the upper-left icon of the video)

source: Hebrew University of Jerusalem    2011年10月30日
"תורת המשחקים: שחמט, פרפרים, מלחמה, בחירות, מכרזים ועוד" - פרופ' ישראל אומן
תוכנית "אבני פינה"
תיאור הקורס:
נעמוד על יסודות תורת המשחקים על קצה המזלג, ובפרט יישומים ושימושים למשחקים, מסחר, ביולוגיה אבולוציונית, יחסים בינלאומיים, משפט, בחירות, כלכלה, תלמוד ומגוון של נושאים אחרים.
Game Theory: Chess, Butterflies, War, Elections - Prof. Robert Aumann

No comments: