2017-03-25

(בעברית / in Hebrew) אירופה בעת החדשה המוקדמת

# playlist of the 14 videos (click the upper-left icon of the video)

source: Hebrew University of Jerusalem    2011年11月2日
אירופה בעת החדשה המוקדמת (Europe in the early modern era)
פרופ' משה סלוחובסקי
תובנית "אבני פינה"
תיאור הקורס:
נבחן את השינויים הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים והדתיים שאיפיינו את אירופה בין הרפורמציה למהפכה הצרפתית.

No comments: