2017-03-31

(בעברית / in Hebrew) עשרת הדברות על תרבות ישראלית (Ten Commandments on Israeli culture)

# playlist of the 11 videos (click the upper-left icon of the video)

source: Hebrew University of Jerusalem    2012年3月22日
עשרת הדברות על תרבות ישראלית
פרופ' גד יאיר
תיאור הקורס:
2 נ"ז, שו"ת פרופ' גד יאיר בקורס זה נחקור קודים עמוקים בתרבות הישראלית ונבחן כיצד הם מכוננים את הזהות הישראלית. הקורס מניח כי ישנה "זהות ישראלית" קולקטיבית, וכי לזהות זו יש מאפיינים יציבים יחסית מעבר לקבוצת מוצא ומגדר. הקורס יתבסס על ניתוח של מגוון חומרים - חלקם ישנים וחלקם חדשים - כאשר בכל זירה או אתר שנבקר נחלץ את המאפיין התרבותי העמוק של הישראליות (למשל, ב"ארץ נהדרת"). הקורס יתבסס על דיונים סביב חומר הקריאה, ויצריך מאמץ שבועי באיסוף חומר אמפירי ובניתוח. הקורס פתוח גם בעבור תלמידי 'אבני פינה' - תחום חברתי.
THE TEN COMMANDS: ISRAELI CULTURE
Prof. Gad Yair

No comments: