2017-08-23

(Türk / in Turkish) Ramazan Yetgin - 2016 KPSS Tarih videoları

# You can also click the upper-left icon to select videos from the playlist.

source: Benim Hocam      2015年8月4日
Ramazan Yetgin - 2016 KPSS Tarih videoları
Tarih Öğretmeni,editör ve 2015 KPSS'ye damgasını vuran Evveliyat Soru Bankası'nın yazarı Ramazan Yetgin'den Ücretsiz Tarih Dersleri.1) İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi - Ramazan Yetgin (2016) 44:17
İzediğiniz konu anlatımı Yediiklim AKADEMİ (ANKARA) Tarih Öğretmeni Ramazan Yetgin'in 2016 yılında yapılacak olan Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim düzeyinden KPSS'ye girecek öğrenciler için çektiği ücretsiz videolardır.Mutlaka izleyiniz.İyi seyirler. Türkiye’nin Hocaları Sizin yanınızda … Kitap Satışımız İçin;
http://www.benimhocamyayinevi.com https://www.facebook.com/benimhocamya...
https://www.instagram.com/benimhocam/

2) İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi - Ramazan Yetgin (2016) 48:47
3) İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi - Ramazan Yetgin (2016) 26:18
4) İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi - Ramazan Yetgin (2016) 43:08
5) İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi - Ramazan Yetgin (2016) 45:15
6) İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi - Ramazan Yetgin (2016) 27:37
7) İlk Müslüman Türk Devletleri- Ramazan Yetgin (2016) 42:42
8) İlk Müslüman Türk Devletleri- Ramazan Yetgin (2016) 57:45
9) İlk Müslüman Türk Devletleri- Ramazan Yetgin (2016) 58:04
10) İlk Müslüman Türk Devletleri- Ramazan Yetgin (2016) 35:56
11) Ortaçağ ve Yakın Doğu'da Kurulan Diğer Türk Devletleri - Ramazan Yetgin (2016) 22:41
12) İlk Müslüman Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti - Ramazan Yetgin (2016) 39:59
13) İlk Müslüman Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti - Ramazan Yetgin (2016) 40:02
14) İlk Müslüman Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti - Ramazan Yetgin (2016) 38:51
15) İlk Müslüman Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti - Ramazan Yetgin (2016) 44:23
16) Türkiye ( Anadolu ) Selçuklu Devleti - Ramazan Yetgin (2016) 50:52
17) Türkiye( Anadolu ) Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti - Ramazan Yetgin (2016) 46:34
18) Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti - I - Ramazan Yetgin (2016) 55:07
19) Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti - II - Ramazan Yetgin (2016) 1:06:26
20) Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti - III - Ramazan Yetgin (2016) 28:40
21) Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti- IV - Ramazan Yetgin (2016) 50:29
22) Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti - V - Ramazan Yetgin (2016) 51:19
23) Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti - VI - Ramazan Yetgin (2016) 28:25
24) Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti - VII - Ramazan Yetgin (2016) 52:56
25) Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti - VIII - Ramazan Yetgin (2016) 57:09
26) Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti - IX - Ramazan Yetgin (2016) 1:05:13
27) Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi - (I) - Ramazan Yetgin (2016) 1:04:07
28) Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi - ( II ) - Ramazan Yetgin (2016) 55:15
29) Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi - ( I ) - Ramazan Yetgin (2016) 56:55
30) Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi - ( II ) - Ramazan Yetgin (2016) 44:39
31) Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi - ( III ) - Ramazan Yetgin (2016) 44:50
32) Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi (XVII yy) - Ramazan Yetgin (2016) 38:19
33) Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Islahatları (XVII yy) - Ramazan Yetgin (2016) 39:38
34) Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi ( XVIII yy ) Siyasi Tarihi - Ramazan Yetgin (2016) 36:02
35) Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi ( XVIII ) Islahatları - Ramazan Yetgin (2016) 53:54
36) Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi ( XIX. yy ) Siyasi Tarihi ( I ) - Ramazan Yetgin (2016) 50:49
37) Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi ( XIX. yy ) Siyasi Tarihi (II) - Ramazan Yetgin (2016) 1:01:37
38) Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi ( XIX. yy ) Islahatları (I) - Ramazan Yetgin (2016) 59:11
39) Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi ( XIX ) Islahatları ( II ) Ramazan Yetgin (2016) 28:40
40) Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi ( XIX. yy ) Islahatları ( III ) - Ramazan Yetgin (2016) 33:59
41) Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi ( XIX. yy ) Islahatları ( IV ) - Ramazan Yetgin (2016) 59:04
42) Osmanlı Devleti'ni Dağılmaktan Kurtarma Fikirleri 26:34
43) XX. yy Başlarında Osmanlı Devleti (Trablusgarp ve Balkan Savaşları ) Ramazan Yetgin (2016) 48:42
44) I.Dünya Savaşı ve Sonuçları ( I ) - Ramazan Yetgin (2016) 31:24
45) I. Dünya Savaşı ve Sonuçları ( II ) - Ramazan Yetgin (2016) 1:16:52
46) I. Dünya Savaşı ve Sonuçları ( III ) - Ramazan Yetgin (2016) 26:22
47) Mondros Ateşkes Antlaşması ve İlk İşgaller - Ramazan Yetgin (2016) 51:43
48) Yararlı ve Zararlı Cemiyetler- Ramazan Yetgin (2016) 39:40
49) Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ( I ) - Ramazan Yetgin (2016) 43:01
50) Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ( II ) - Ramazan Yetgin (2016) 57:57
51) Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ( III ) - Ramazan Yetgin (2016) 40:25
52) I.TBMM Dönemi ve Özellikleri - Ramazan Yetgin (2016) 36:07
53) I.TBMM'ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar - Ramazan Yetgin (2016) 47:32
54) Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi ( I ) - Ramazan Yetgin (2016) 47:51
55) Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi ( II ) - Ramazan Yetgin (2016) 42:10
56) Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi ( III ) - Ramazan Yetgin (2016) 44:54
57) Büyük Taarruz, Mudanya ve Lozan Antlaşmaları - Ramazan Yetgin (2016) 1:06:16
58) Atatürk'ün Hayatı - Ramazan Yetgin (2016) 32:05
59) Atatürk Dönemi İç Politika - Ramazan Yetgin (2016) 1:04:49
60) Atatürk İlke ve İnkılapları ( I ) - Ramazan Yetgin (2016) 43:43
61) Atatürk İlke ve İnkılapları ( II ) - Ramazan Yetgin (2016) 43:42
62) Atatürk İlke ve İnkılapları ( III ) - Ramazan Yetgin (2016) 42:55
63) Atatürk İlke ve İnkılapları ( IV ) - Ramazan Yetgin (2016) 18:42
64) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ( I ) - Ramazan Yetgin (2016) 45:42
65) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ( II ) - Ramazan Yetgin (2016) 55:44
66) Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Medeniyeti ( I ) - Ramazan Yetgin (2016) 43:07
67) Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Medeniyeti ( II ) - Ramazan Yetgin (2016) 32:04
68) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - (XX. Yüzyıl Başlarında Dünya ) - Ramazan Yetgin (2016) 1:01:27
69) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - ( II. Dünya Savaşı ve Sonuçları ) ( I ) - Ramazan Yetgin (2016) 53:56
70) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - ( II. Dünya Savaşı ve Sonuçları ) ( II ) - Ramazan Yetgin (2016) 34:56
71) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - ( Soğuk Savaş Dönemi ) ( I ) - Ramazan Yetgin (2016) 56:39
72) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - ( Soğuk Savaş Dönemi ) ( II ) - Ramazan Yetgin (2016) 41:24
73) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - (Yumuşama Dönemi ) ( I ) - Ramazan Yetgin (2016) 44:33
74) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - (Yumuşama Dönemi ) ( II ) - Ramazan Yetgin (2016) 32:04
75) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - (Yumuşama Dönemi ) ( III ) - Ramazan Yetgin (2016) 56:21
76) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - ( Küreselleşen Dünya ) ( I ) - Ramazan Yetgin (2016) 49:41
77) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - ( Küreselleşen Dünya ) ( II ) - Ramazan Yetgin (2016) 27:18

No comments: