2017-08-05

(Türk / in Turkish) 2017 KPSS - Tarih Konu Anlatım

# You can also click the upper-left icon to select videos from the playlist.

source: İsem Yayıncılık      2016年9月20日
Satın alma www.isemkitap.com

01) İslamiyet Öncesi TÜRK Tarihi - Siyasi Tarih -1- Mehmet Celal ÖZYILDIZ (2017) 37:03
02) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - Siyasi Tarih -2 47:09
03) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - Siyasi Tarih -3 37:40
04) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - Kültür ve Uygarlık -1
05) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - Kültür ve Uygarlık -2 35:59
06) Türk İslam Tarihi - Siyasi Tarih -1 33:40
07) Türk İslam Tarihi - Siyasi Tarih -2 43:08
08) Türk İslam Tarihi - Kültür ve Uygarlık -1 37:05
09) Türk İslam Tarihi - Kültür ve Uygarlık -2 28:33
10) Türkiye Tarihi - Anadolu Selçuklu - Siyasi Tarih 39:27
11) Türkiye Tarihi - Anadolu Selçuklu - Kültür ve Uygarlık 35:09
12) Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık -1 46:12
13) Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık 2  45:35
14) Osmanlı Devleti Kültür ve uygarlık -3 25:17
15) Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık -4 35:47
16) Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık -5 42:34
17) Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık -6 35:55
18) Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık -7 44:15
19) Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık -8 41:23
20) Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık -9 54:30
21) Orta, Yeni, Yakın Çağda Avrupa Tarihi 39:55
22) Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi -1 39:40
23) Osmalı Devleti Kuruluş Dönemi -2 57:31
24) Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi -1 40:25
25) Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi -2 44:58
26) Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi -3 38:32
27) Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi -1 45:49
28) Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi -2 35:28
29) Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi -1 30:10
30) Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi -2 24:36
31) Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi - İsyan ve Islahatlar -1 28:46
32) Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi - İsyan ve Islahatlar -2 31:38
33) Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi -1 32:45
34) Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi -2 37:16
35) Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi -3 44:40
36) Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi -4 38:49
37) Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi -5 38:19
38) Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi -6 25:03
39) Osmanlı Devleti Dağılmayı Önleme Çabaları -1 43:09
40) Osmanlı Devleti Dağılmayı Önleme Çabaları -2 52:02
41) Trablusgarp - Balkan Savaşı  47:59
42) I. Dünya Savaşı 33:27
43) I. Dünya Savaşı Gizli Anlaşmalar 35:40
44) I. Dünya Savaşı - Osmanlı'nın Savaştığı Cepheler 46:48
45) Wilson İlkeleri  40:14
46) I. Dünya Savaşı - Mondros, İşgaller, Tepkiler 41:27
47) Cemiyetler 46:47
48) Milli Mücadele Örgütlenme Dönemi -1 27:43
49) Milli Mücadele Örgütlenme Dönemi -2 37:02
50) Milli Mücadele Örgütlenme Dönemi -3 45:11
51) Son Osmanlı Mebusan Meclisi - Misak-ı Milli 52:38
52) TBMM'nin Açılması 46:58
53) Sevr Anlaşması - Doğu ve Güney Cepheleri 37:38
54) Kurtuluş Savaşı - Batı Cephesi -1 46:05
55) Kurtuluş Savaşı - Batı Cephesi -2 42:10
56) Saltanatın Kaldırılması - Lozan Barış Anlaşması 36:33
57) Lozan Barış Anlaşması -2 28:05
58) II. TBMM - İç Politika 31:07
59) Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri 35:03
60) Atatürk Devri Diğer Olaylar - Çok Partili Hayat 23:26
61) Atatürk İlkeleri -1 30:48
62) Atatürk İlkeleri -2 24:11
63) İnkılaplar -1 39:41
64) İnkılaplar -2 43:51
65) İnkılaplar -3 42:41
66) Atatürk Devri Dış Politika -1 23:23
67) Atatürk Devri Dış Politika -2 40:45
68) ÇTDT - XX. Yüzyıl Başlarında Dünya  43:05
69) ÇTDT - II. Dünya Savaşı 50:23
70) Soğuk Savaş Dönemi -1 33:32
71) Soğuk Savaş Dönemi -2 22:29
72) Yumuşama - Detant Dönemi -1 37:39
73) Yumuşama - Detant Dönemi -2 29:46
74) Küreselleşen Dünya 43:52
75) TARİH -Bir Soru Bir Cevap -1 11:50
76) TARİH -Bir Soru Bir Cevap -2 31:50
77) TARİH -Bir Soru Bir Cevap -3 8:39
78) TARİH -Bir Soru Bir Cevap -4 7:47
79) TARİH -Bir Soru Bir Cevap -5 11:37
80) TARİH -Bir Soru Bir Cevap -6 6:56
81) TARİH -Bir Soru Bir Cevap -7 8:08

No comments: