2017-08-04

(Türk / in Turkish) 2017 KPSS - A Grubu - Anayasa Hukuku

# You can also click the upper-left icon to select videos from the playlist.

source: İsem Yayıncılık       2016年11月9日

01) Anayasa Hukukuna Giriş - Tarihsel Gelişim - Soysal AYGÜN (2017) 39:20
02) 61 Anayasası ve 82 Anayasasının Yapılışları - Soysal AYGÜN (2017) 30:46
03) 82 Anayasasına Giriş-Başlangıç Bölümü - İlk 3 Madde -Soysal AYGÜN (2017) 40:44
04) Temel Hak ve Özgürlükler - Soysal AYGÜN (2017) 40:02
05) Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması, Seçimler-Soysal AYGÜN(2017) 39:02
06) Ara Seçimler ve Siyasi Partiler Hukuku - Soysal AYGÜN (2017) 35:58
07) TBMM Yasamaya Giriş Millet Vekilleri - Soysal AYGÜN (2017) 42:16
08) Dokunulmazlık Millet Vekilinin Düşmesi Başkanlık Divanı-Soysal AYGÜN(2017) 37:38
09) Kanun Yapım Süreci - Soysal AYGÜN (2017) 39:01
10) Özel Nitelikli, Şekli Kanunlar-Anayasa Değişiklikleri-Soysal AYGÜN (2017) 41:04
11) Toplantı Karar Yeter Sayıları-Bilgi Edinme-Denetleme Yöntemleri-Soysal AYGÜN(2017) 40:44
12) Denetleme Yöntemleri, Cumhurbaşkanı Seçimi - Soysal AYGÜN (2017) 39:23
13) Bakanlar Kurulumun Oluşumu ve KHK'ler - Soysal AYGÜN (2017) 39:55
14) Ohal Sıkı Yönetim, Tüzükler Yönetmelikler - Soysal AYGÜN (2017) 37:45
15) HSYK, Anayasa Mahkemesinin Oluşumu - Soysal AYGÜN (2017) 36:49
16) Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri - Soysal AYGÜN (2017) 39:02
17) Anayasa Mahkemesi Kararların Özellikleri - Soysal AYGÜN (2017) 12:48
18) Anayasa Hukuku Soru Çözümü -1- Soysal AYGÜN (2017) 38:08
19) Anayasa Hukuku Soru Çözümü -2- Soysal AYGÜN (2017) 50:50
20)  Anayasa Hukuku Soru Çözümü -3- Soysal AYGÜN (2017) 33:50
 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ - Soysal AYGÜN (2017) 4:42

No comments: