2017-05-02

(בעברית / in Hebrew) אבני פינה - צפונות ים המלח (Secrets of the Dead Sea)

# playlist of the 12 videos (click the upper-left icon of the video)

source: Hebrew University of Jerusalem    2015年3月10日
פרופ' עודד נבון ופרופ' מוטי שטיין
מספר קורס 70120
תשע"ה, סמסטר ב'

No comments: