2017-04-29

(בעברית / in Hebrew) מבוא למדעי המחשב מ' (Introduction to Computer Science)

# playlist of the 87 videos (click the upper-left icon of the video)

source: Technion     2017年3月13日
234114 מבוא למדעי המחשב מ'
פרופ' ראובן בר-יהודה
הפקולטה למדעי המחשב
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
כולל את הקורסים הבאים:
קורס 234114 מבוא למדעי המחשב מ'
קורס 234117 מבוא למדעי המחשב ח'
קורס 234111 מבוא למדעי המחשב
מכיל את קורס 234112 מבוא למחשב - שפת סי

No comments: