2017-04-29

(בעברית / in Hebrew) כדור הארץ - הגירסא המדעית (Earth - the scientific version)

# click the upper-left icon to select videos from the playlist

source: TAUVOD      2012年10月25日
כדור הארץ - הגירסא המדעית (Earth - the scientific version)
מרצה : פרופ' שמואל מרקו, החוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים
סדרת הרקטור 2012- סדרת הרצאות בנושא "כדור הארץ- הגירסא המדעית".
"צהרי יום ד' - הרצאות בחסות הרקטור",
אוניברסיטת תל אביב

ראשית כדור הארץ: היכן הוא נוצר וכיצד? 1:31:15
תוכו כברו? מה יש בלב כדור הארץ 1:30:48
הסלעים כספר היסטוריה 1:30:56
סלעי משקע בחקר כדור הארץ 1:29:48
מבנים בסלע 1:19:20
מבוא לטקטוניקה 1:31:54
מימד הזמן בגיאולוגיה - בן כמה כדור הארץ? 1:30:55
טקטוניקת הלוחות במזרח התיכון 1:32:53
רעידות אדמה 1:31:53
רעידות אדמה והאדם 1:31:52
שינויי אקלים 1:29:31
עיצוב הנוף 1:28:50
אוצרות וסכנות 1:30:35
כיצד נוצרים סלעים? מתי יתפרצו הרי געש? 1:31:38

No comments: