2017-04-29

(בעברית / in Hebrew) אבני פינה - עובדות, נתונים ופירושם (Facts, figures and their interpretation)

# playlist of the 13 videos (click the upper-left icon of the video)

source: Hebrew University of Jerusalem     2015年3月18日
אבני פינה - עובדות, נתונים ופירושם
פרופ' יעקב ריטוב
מספר קורס 52210
תשע"ה, סמסטר ב'

No comments: