2017-04-26

(בעברית / in Hebrew) קורס מבוא למדעי המחשב - אונ' ת"א (Introduction to Computer Science)

# playlist of the 28 videos (click the upper-left icon of the video) 

source: TAUVOD    2012年5月16日
הרצאה 1: אדמיניסטרציה ומבוא לקורס. תחילת שימוש בשפת פייתון. משתנים. טיפוסים. השמות.
מרצה: פרופ' בני שור
קורס "מבוא למדעי המחשב" שנה"ל 2011-2012,
אוניברסיטת תל אביב
למידע על לימודי מדעי המחשב
http://go.tau.ac.il/computer-science

No comments: