2017-04-26

(בעברית / in Hebrew) נושאים מתקדמים בגיאומטריה חישובית וקומבינטורית (Advanced topics in Computational and Combinatorial Geometry)

# click the upper-left icon to select videos from the playlist

source: TAUVOD     2016年9月1日
Motivation: Halving lines and levels in arrangements; Lower envelopes and Davenport-Schinzel sequences
פרופ' מיכה שריר
תאריך: 07-03-2016
נושאים מתקדמים בגיאומטריה חישובית וקומבינטורית

מוטיבציה: ישרים חוצים ורמות במערכים; מעטפות תחתונות וסדרות דוונפורט-שינצל 2:32:05
סדרות דוונפורט-שינצל מסדר 3 – חסמים עליונים ותחתונים 2:40:26
מימוש סדרות מסדר 3 ע"י מעטפות תחתונות של קטעים; סדרות דוונפורט שינצל מסדרים גבוהים; ועוד 2:27:22
תא יחיד במערך של עקומים; למת הקונסיסטנטיות; איזור במערך של עקומים ושל ישרים 2:26:30
אלגוריתמים לחישוב תא יחיד; למת הקומבינציה 2:29:31
אלגוריתמים רנדומים אינקרמנטלים לחישוב תא יחיד וכל המערך; ניתוח לאחור 2:26:22
אלגוריתמים רנדומים אינקרמנטלים לחישוב תא יחיד וכל המערך וניתוח לאחור (המשך); ועוד 2:28:14
ניתוח אלגוריתמים רנדומים אינקרמנטלים בעזרת הטכניקה של קלרקסון ושור; ועוד 2:25:31
מעטפות תחתונות בשלשה מימדים; איזור במערך של מישורים בתלת-מימד 2:34:34
איזור בתלת מימד (המשך); הרכבת מעטפות בתלת מימד; דגימה אקראית – מרחבי טווחים ומימד VC 2:31:18
דגימה אקראית (המשך); קירובי-אפסילון ורשתות-אפסילון; שימושים גיאומטריים; פירוק של מערך ע"י חיתוך 2:29:24
חילות בין נקודות וישרים; למת החצייה והשיטה של סקיי; חיפוש טווחים 2:24:54

No comments: