2017-03-03

(בעברית / in Hebrew) התמחות בחקר הרציונאליות (Practice Study of Rationality) 2006-7

# playlist of the 13 videos (click the upper-left icon of the video)

source: Hebrew University of Jerusalem    2010年7月22日
הקורס "משחקים חוזרים" במסגרת התמחות בחקר הרציונאליות המועבר על ידי זוכה פרס הנובל לשנת 2005, פרופ' ישראל אומן.
התשס"ז (2006-2007).

No comments: