2017-03-08

(בעברית / in Hebrew) האישה וסביב לה בספרות האגדה

# playlist of the 13 videos (click the upper-left icon of the video) 

source: Hebrew University of Jerusalem     2011年9月6日
האישה וסביב לה בספרות האגדה
פרופ' אבידגור שנאן
תוכנית "אבני פינה"
נעסוק בכמה נשים מקראיות (כגון חוה, שש האמהות, מרים, יעל ודבורה, איזבל ואסתר) ובנשים מתקופת חז"ל (כגון בתו של כלבא בר שבוע, אשת רבי עקיבא, וברוריה, אשתו של רבי מאיר) ונבחן את הדרכים השונות שבהן עסקה ספרות האגדה בתולדות חייהן, ביחסיהן אל הגברים שסבבו אותן, באישיותן ובתרומתן לתולדות עם ישראל ותרבותו.

No comments: