2017-03-10

(בעברית / in Hebrew) סימטריה (Symmetry and Philosophy) by Meir Buzaglo

# playlist of the 15 videos (click the upper-left icon of the video)

source: Hebrew University of Jerusalem    2011年3月14日
ד"ר מאיר בוזגלו
תיאור הקורס:
המדע המודרני מגלה יותר ויותר את מקומה של הסימטריה. במהלך הקורס נציג את המובנים השונים בהן באה הסימטריה לידי ביטוי בחקר הטבע. ונבחן את ההשלכות הפילוסופיות של שימושים אלו לתמונת העולם שלנו. כמו כן, נעסוק בתרומתן של התפתחויות בחקר טבע לשאלות פילוסופיות קלסיות הקשורות בסימטריה.
SYMMETRY AND PHILOSOPHY
Dr. Meir Buzaglo

No comments: