2017-03-15

(בעברית / in Hebrew) הקומפלקס הספרותי היהודי (Jewish literary complex) 2011

# playlist of the 13 videos (click the upper-left icon of the video)

source: Hebrew University of Jerusalem    2011年2月17日
הקומפלקס הספרותי היהודי בעת החדשה - נקודות מגע
פרופ דן מירון
תוכנית אבני פינה
הקורס יוקדש לבירור מושג הקומפלקס היהודי הספרותי וכן מושגים תיאורטיים אחרים הקשורים בריבוי הפנים, הצורות והלשונות של בתקופות שונות ובעיקר בעידן המודרני. המושגים יומחשו באמצעות מעקב בראשי פרקים אחר צמתים אחדים של כתיבה יהודית במאה התשע עשרה ובמחצית הראשונה של המאה העשרים. תידונה יצירות שירה ופרוזה של סופרים רבים (אחדים מהם: רבי נחמן מברצלב, היינה, , ביאליק, קפקא, שלום עליכם, ברנר, ולדימיר ז'בוטיסנקי, יעקב גלאטשטיין).

No comments: