2017-09-02

(Türk / in Turkish) Hakan Efe 2017 ÖABT Matematik Analitik Geometri

# You can also click the upper-left icon to select videos from the playlist.

source: Benim Hocam      2017年6月9日
Türkiye’nin Hocaları Sizin yanınızda …
Kitap Satışımız İçin;
http://www.benimhocamyayinevi.com
https://www.facebook.com/benimhocamya...
https://www.instagram.com/benimhocam/

1) Analitik Geometri Tanıtım Videosu - ÖABT Matematik Dersi 5:28
1) Düzlemde Vektörler - ÖABT Matematik Dersi 57:03
2) Düzlemde Doğru Denklemi - ÖABT Matematik Dersi 24:22
3) Düzlemde Simetri - I - ÖABT Matematik Dersi  25:20
4) Düzlemde Simetri - II - ÖABT Matematik Dersi 36:28
5) Çemberin Analitik İncelenmesi - ÖABT Matematik Dersi  1:03:31
6) Elips - ÖABT Matematik Dersi 51:32
7) Hiperbol - ÖABT Matematik Dersi 35:01
8) Parabol - ÖABT Matematik Dersi 41:05
9) Genel Konik Denklemi ve Dönme - ÖABT Matematik Dersi 55:24
10) Öteleme Dönüşümü - ÖABT Matematik Dersi 16:49
11) Uzayda Vektörler - I - ÖABT Matematik Dersi 30:53
12) Uzayda Vektörler - II - ÖABT Matematik Dersi 26:02

No comments: