2017-08-26

(Türk / in Turkish) Yasin Korkut - 2017 YGS Tarih Dersi

# You can also click the upper-left icon to select videos from the playlist.

source: Benim Hocam     2016年10月31日
Yasin Korkut - 2017 YGS Tarih Dersi
Türkiye’nin Hocaları Sizin yanınızda …
Kitap Satışımız İçin;
http://www.benimhocamyayinevi.com https://www.facebook.com/benimhocamya...
https://www.instagram.com/benimhocam/

1) Tarih Bilimine Giriş ve Tarih Öncesi Çağlar - I - Yasin Korkut (2017) 42:33
2) Tarih Bilimine Giriş ve Tarih Öncesi Çağlar - II - Yasin Korkut (2017) 28:33
3) Tarih Bilimine Giriş - III - Yasin Korkut (2017) 35:25
4) Tarih Bilimine Giriş - IV - Yasin Korkut (2017) 31:55
5) Tarih Bilimine Giriş - V - Yasin Korkut (2017) 18:13
6) İlkçağ Uygarlıkları - I - Yasin Korkut (2017) 26:41
7) İlkçağ Uygarlıkları - II - Yasin Korkut (2017) 42:47
8) Anadolu Uygarlıkları - Yasin Korkut (2017) 45:36
9) Ege Uygarlıkları - Yasin Korkut (2017) 41:42
Benim Hocam Sözel Mantık Konu Kitabı Tanıtımı - Mantığın Kapısı - Kenan Bozkurt - (2017) 11:25

No comments: