2017-08-26

(Türk / in Turkish) Ayşegül Aldemir 2017 KPSS Gelişim Psikolojisi

# You can also click the upper-left icon to select videos from the playlist.

source: Benim Hocam     2016年11月14日
Ayşegül Aldemir 2017 KPSS Gelişim Psikolojisi
Türkiye’nin Hocaları Sizin yanınızda …
Kitap Satışımız İçin;
http://www.benimhocamyayinevi.com https://www.facebook.com/benimhocamya...
https://www.instagram.com/benimhocam/

1) Gelişim Psikolojisine Giriş ve Ekoller - Gelişim Psikolojisi - Ayşegül Aldemir (2017) 1:04:14
2) Gelişim Psikolojisi Yöntemler-Gelişim Psikolojisi Dersi 28:25
3) Gelişim Psikolojisi Temel Kavramları-Gelişim Psikolojisi Dersi 20:50
4) Gelişimi Etkileyen Faktörler - Gelişim Psikolojisi Dersi 43:31
5) Gelişim İlkeleri - Gelişim Psikolojisi Dersi 18:52
6) Gelişimin Görevleri - I - Eğitim Bilimleri Gelişim Psikolojisi Dersi 30:05
7) Gelişimin Görevleri - II - Eğitim Bilimleri Gelişim Psikolojisi Dersi 41:32
8) Piaget'in Temel Kavramları - Eğitim Bilimleri Gelişim Psikolojisi Dersi 19:21
9) Piaget ve Özümleme Uyumsama - Eğitim Bilimleri Gelişim Psikolojisi Dersi 21:05
10) Piaget ve Duyusal Motor Dönem - Gelişim Psikolojisi Dersi 32:01
11) Piaget ve İşlem Öncesi Dönem - I - Gelişim Psikolojisi Dersi 22:56
12) Piaget ve İşlem Öncesi Dönem - II - Gelişim Psikolojisi Dersi 37:09
13) Piaget ve İşlem Öncesi Dönem - III - Gelişim Psikolojisi Dersi 11:58
14) Piaget ve Somut İşlemler - Eğitim Bilimleri Gelişim Psikolojisi Dersi 11:04
15) Piaget ve Soyut İşlemler - Eğitim Bilimleri Gelişim Psikolojisi Dersi  20:29
16) Vygotsky ve Sosyal Biliş Kuramı - Gelişim Psikolojisi Dersi 11:23
17) Bruner ve Bilişsel Gelişim Kuramı - Gelişim Psikolojisi Dersi 6:53
18) Freud Topografik ve Yapısal Kuram - Gelişim Psikolojisi Dersi  8:38
19) Freud ve Dönemler -I- Gelişim Psikolojisi Dersi 26:42
20) Freud ve Dönemler -II- Gelişim Psikolojisi Dersi 50:22
21) Erikson Psikososyal Kişilik Kuramı - Gelişim Psikolojisi Dersi 44:30
23) Ahlak Gelişimi - Gelişim Psikolojisi Dersi 11:41
22) Marcia - Bağlanma Kuramları -Gelişim Psikolojisi Dersi 42:55
24) Kohlberg Ahlak Gelişimi - Gelişim Psikolojisi Dersi 43:12
25) Dil Gelişimi - Gelişim Psikolojisi Dersi 31:58
26) Benlik Gelişimi - Gelişim Psikolojisi Dersi 9:37
Benim Hocam Sözel Mantık Konu Kitabı Tanıtımı - Mantığın Kapısı - Kenan Bozkurt - (2017) 11:25

No comments: