2017-08-03

(Türk / in Turkish) 2017 KPSS - A Grubu - Maliye

# You can also click the upper-left icon to select videos from the playlist. 

source: İsem Yayıncılık     2017年3月23日

01) Maliye Nedir ? - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 23:33
02) Devlet Neden Var Olmalıdır ? -1- Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 34:22
03) Devlet Neden Var Olmalıdır ? -2- Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 46:34
04) Devlet Ne Yapmalıdır ? -1- Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 35:54
05) Devlet Ne Yapmalıdır ? -2- Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 30:29
06) İktisadi Yaklaşımlar İçerisinde Devletin Rolu Nedir -1- Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 43:58
07) İktisadi Yaklaşımlar İçerisinde Devletin Rolu Nedir -2- Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 44:41
08) Kamu Maliyesi Yaklaşımları - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 45:12
09) Kamusal Karar Alma Mekânizması - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 52:25
10) Kamu Harcamaları Genel Bilgiler ve Tanımlanması - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 24:19
11) Kamu Harcamalarının Artışı - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 35:16
12) Kamu Harcamalarının Artışı Yaklaşımları - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 35:18
13) Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 49:06
14) Kamu Harcamalarında Etkinlik - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 17:55
15) Kamu Gelirleri ve Sınıflandırılması - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 46:37
16) Vergi Teorisi - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 33:30
17) Vergileme İlkeleri - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 25:37
18) Vergileme Süreci - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 24:47
19) Vergi ile İlgili Kavramlar -1- - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 28:29
20) Vergi ile İlgili Kavramlar -2- - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 25:07
21) Vergi ile İlgili Kavramlar -3- - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 28:19
22) Vergi Tarifeleri- ANIL ULAŞ GİRGİN (2017) 33:35
23) Vergi Yansıması Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 35:41
24) Vergilerin Sınıflandırılması Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 19:27
25) Gelir, servet ve harcama vergileri- Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 28:19
26) Devlet Borçlanması Genel Bilgiler - Maliye - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 25:26
27) Devlet Borçlarının Sınıflandırılması -1- Maliye - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 23:17
28) Devlet Borçlarının Sınıflandırılması -2- Maliye - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 18:39
29) İç Borç Kaynakları ve Türleri- Maliye - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 15:07
30) Dış Borç Kaynakları - Maliye - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 21:23
31) Borç Verenlere Tanınan Avantaj ve Garantiler - Maliye - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 23:28
32) Borç Yönetimi - Maliye - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 32:48
33) Borç Rasyoları- Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 16:14
34) Borcu Sona Erdiren Durumlar- Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 24:16
35) Devlet Bütçesi- Temel unsurlar ve özellikler- Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 29:46
36) Bütçe Fonksiyonları Ve Teorileri- Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 30:39
37) Bütçe Sistemleri- Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 38:38
38) 5018 Sayılı KMYK- Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 27:16
39 ) Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması - Onaylanması - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 29:22
40) Merkezi Yönetim Bütçesinin Uygulanma Süreci - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 33:07
41) Bütçenin denetimi - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 24:59
42) Vergi Hukuku Bazı Önemli Kararlar - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 27:50
43) Vergileme Süreci - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 30:00
44) Vergi hukukunda süreler - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 23:03
45) Mükellefin ödevleri- Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 31:29
46) Vergi Suç ve Cezaları- Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 44:56
47) Vergi Borcunu ve cezasını ortadan kaldıran sebepler- Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 44:45
48) Türk Vergi Sistemi- Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 35:06
49) Ticari Kazanç ve Zirai Kazanç - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 45:57
50) Ücret-Serbest Meslek Kazancı - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 38:09
51) Gayrimenkul - Menkül sermaye irade - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 27:40
52) Diğer Kazanç ve İratlar - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 25:15
53) Maliye Politikası ve Uygulamaları - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 1:01:51
54) Çarpan Mekanizması- Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 37:06
55) IS-LM ve AD-AS Analizi - Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 35:58
56) Mundell - Flaming Modeli- Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 25:03
57) Enflasyon ve Durgunlukla Mücadelede Maliye Politikası- Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 34:15
58) STAGFLASYON - BÜYÜME - GELİR DAĞILIMI ve MALİYE POLİTİKASI- Anıl Ulaş GİRGİN (2017) 46:12

No comments: