2017-07-14

(Español / in Spanish) Emprendimiento e innovación Tecnológica by Guido Caicedo

# You can also click the upper-left icon to select videos from the playlist.

source: Escuela Superior Politécnica del Litoral     2015年3月27日
Emprendimiento e Innovación Tecnológica / Entrepreneurship and Technological Innovation
Fiec-Espol

Clase 1 Parte 1 39:25 Clase 1 parte 1: Introducción
Clase 1 Parte 2 41:31
Clase 2 Parte 1 49:46
Clase 2 Parte 2 57:05
Clase 3 Parte 1 33:54
Clase 3 Parte 2 44:50
Clase 4 Parte 2 39:16
Clase 4 Parte 1 45:15
Clase 5 Parte 1 29:11
Clase 5 Parte 2 28:15
Clase 6 Parte 1 43:45
Clase 6 parte 2 5:11
Clase 7 Parte 1 42:57
Clase 8 Parte 1 34:55
Clase 7 Parte 2 50:02
Clase 9 Parte 1 19:28
Clase 8 Parte 2 38:46
Clase 9 Parte 2 17:17
Clase 10 Parte 1 26:21
Clase 10 Parte 2 14:46
Clase 11 Parte 1 24:05
Clase 11 Parte 2 25:54
Clase 12 Parte 1 33:17
Clase 12 Parte 2 34:49
Clase 13 Parte 1 37:49
Clase 13 Parte 2 50:16
Clase 14 Parte 1 23:33
Clase 14 Parte 2 26:08
Clase 15 Parte 1 30:50
Clase 15 Parte 2 23:38
Clase 18 Parte 2 33:17
Clase 16 Parte 2 38:30
Clase 18 Parte 1 31:32
Clase 20 Parte 2 35:12

No comments: