2017-04-12

(בעברית / in Hebrew) מבוא לאסתטיקה של הקולנוע (Introduction to the aesthetics of cinema)

# playlist (click the upper-left icon of the video)

source: Hebrew University of Jerusalem    2014年2月3日
מבוא לאסתטיקה של הקולנוע
ד"ר רעיה מורג
תיאור הקורס:
הקורס יציג מבוא לאסתטיקה של הקולנוע. התשובה לשאלה איך עלינו לנתח סרט תתברר על ידי העמדת העקרונות הבסיסיים של הצורה בקולנוע, בחירת צורות נרטיביות ולא נרטיביות, הבהרת המרכיבים המאפיינים את הקולנוע כמדיום ותפקודם בסרט כשלם, וניתוח האפשרויות האומנותיות הגלומות בארבעה המרכיבים המרכזיים: מיז-אן-סצנה, צילום, עריכה וקול. הקורס יכלול ניתוח סרטים ספציפיים מן הקולנוע הקלאסי ומן הקולנוע בן זמננו.

AN INTRODUCTION TO THE AESTHETICS OF FILM
Dr. Raya Morag

No comments: