2017-04-08

(בעברית / in Hebrew) 'הדמיון הוא הגבול- שימוש במערכת החיסון לטיפול בסרטן' ("Imagination is Hgbol- use the immune system to treat cancer)

# playlist of the 11 videos (click the upper-left icon of the video)

source: Hebrew University of Jerusalem    2013年10月23日
"הדמיון הוא הגבול- שימוש במערכת החיסון לטיפול בסרטן"
תוכנית "אבני פינה"
ד"ר מיכל לוטם
Cancer and Biomed - Development of transformativ - Dr. Michal Lotem

No comments: