2017-03-18

(בעברית / in Hebrew) יופיה של המתמטיקה (The beauty of mathematics) 2011

# playlist of the 13 videos (click the upper-left icon of the video)

source: Hebrew University of Jerusalem     2011年2月14日
פרופ גיל קלעי
תוכנית אבני פינה
הקורס יטפל באופן המובן לקהל רחב של לא-מתמטיקאים בכמה רעיונות עליהם מבוססת המתמטיקה מאז ימי היוונים והמצרים הקדמונים. נעסוק בנושאים כגון: המספרים השלמים ותכונותיהם הבסיסיות, האם אפשר להגדיר במדוייק מהם המספרים השלמים ...3,2,1, מהי הוכחה מתמטית, מהו מספר אינסופי כיצד כעך וכוס קפה יכולים להיות זהים באם ואשר שני קוים ישרים נחתכים רק בנקודה אחת. ועוד. הידע המתמטי הנדרש לקורס הוא מינימלי, אך על התלמידים להיות נכונים להתמודדות עם רעיונות מופשטים.

No comments: